Viafin Service panostaa teollisuuden huolto- ja kunnossapitotoimintaan

Tiedote 31.7.2018

Viafin Oy:n omistamat Viafin Process Piping Oy ja Viafin Installation Oy ovat siirtyneet Viafin Oy:n kokonaan omistaman Viafin Service Oy:n omistukseen. Viafin Installation Oy, sekä Viafin Process Piping Oy ja sen tytäryhtiö Viafin Uusimaa Piping Oy, muodostavat strategiansa mukaisesti teollisuuden kunnossapito- ja putkistoliiketoimintaan keskittyvän itsenäisen alakonsernin.

Viafin Servicen on tarkoitus laajentaa toimintaansa myös uusille teollisuuden kunnossapidon alueille teollisuusputkistojen, mekaanisten hitsausten, hydrauliikkaputkistojen sekä laiteasennusten lisäksi. Se keskittyy jatkossa entistä itsenäisemmin yhtiön hallituksen ja johdon alaisuudessa liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen, muodostaen samalla itsenäisen liiketoimintakokonaisuuden Viafin Service -markkinointinimen alla.  

Lue koko tiedote tästä