Viafin West Welding mahdollistamassa kestävämmän energian käyttöönottoa

Viafin West Welding toimittaa avaimet käteen -pääurakoitsijana toimivalle Wärtsilälle kaksi 700 m3 LNG-säiliötä Raahen Voima Oy:lle SSAB Raahen tehtaalle.
 

Manga LNG Oy:n LNG-terminaalihankkeessa mukana oleva SSAB saa Raahen tehtaallensa Viafin West Welding Oy:n valmistamat nesteytetyn maakaasun (liquefied natural gas, LNG) säiliöt. Raahen tehdasalueella toimiva Raahen Voima on korvaamassa öljypohjaisten tukipolttoaineiden käyttöä voimalaitoskattiloilla ja SSAB on korvaamassa propaanin käyttöä askelpalkkiuuneilla maakaasulla vähentäen ilmastolle haitallisia päästöjä. Viafin West Welding Oy:n toimittamat säiliöt toimivat erittäin tärkeänä osana tätä uudistusta.

Tilaus LNG-säiliöiden toimituksesta tuli Wärtsilältä vuonna 2016 ja valmistus on loppusuoralla säiliöiden ollessa toimitusvalmiita syksyllä 2017. Viafin West Welding on suunnitellut, mitoittanut ja valmistanut säiliöt asiakkaan toiveiden ja lähtötietojen perusteella.

Säiliöt ovat 35 metriä pitkiä ja niiden halkaisijat ovat 6 metriä. LNG-säiliöt ovat perinteisesti pystysuuntaisia, mutta kyseessä olevan tilauksen LNG-säiliöt asennetaan vaakasuuntaan, jolloin säiliöiden vaatimat perustukset ovat kustannuksiltaan maltillisemmat. Vaakasuuntaiset säiliöt helpottavat myös kuljetusta sekä asennusta.

LNG on kryogeeninen neste ja sen varastointi vaatii kylmäosaamista. Nyt toimitettavien säiliöiden eristysarvo on erityisen hyvä entistäkin paremmilla eristysratkaisuilla. Eristyksen tavoite on mahdollistaa nestemäisen maakaasun säilyttäminen ilman ulkopuolisia jäähdyttimiä pitkiäkin ajanjaksoja.

Tilauksessa toimitetaan kaksi säiliötä. Tämä mahdollistaa laitteiston jatkuvan käytön. Tankit valmistetaan myös putkitusten osalta valmiiksi, jolloin niiden asentaminen on nopeaa tehtaalla, ja ne saadaan käyttöön vaivattomasti.

Vaativien suomalaisten laatuvaatimusten mukaan suunnitellut sekä valmistetut LNG-säiliöt ovat laadukkaita sekä käytöltään hyvin pitkäikäisiä.

Viafin on aloittanut LNG-teknologioiden kehittämisen vuonna 2010 ja se on toimittanut vuosien aikana yhteensä yli 20 projektia LNG-sektorille Euroopan ja USA:n markkinoille sekä marine- että onshore-sektoreille. Viafin on lisäksi toimittanut Suomen ensimmäisen LNG-terminaalin putkistot ja laiteasennukset Skangas Oy:lle Poriin vuonna 2016 ja on osallistunut avaimet käteen pääurakoitsija Wärtsilän aliurakoitsijana myös Manga LNG-terminaalin putkisto- ja laiteasennuksiin Torniossa.  Viafin onkin noussut yhdeksi merkittäväksi isojen LNG-säiliöiden valmistajaksi Euroopassa viimeisten vuosien aikana.