Uutisarkisto

Tiedote 27.5.2020: Viafin Oy jakaa omistamansa Viafin Service Oyj:n osakkeet osinkona omistajilleen

Viafin Oy on tehnyt 27.5.2020 päätöksen osingonjaosta, jonka mukaisesti se jakaa omistamansa Viafin Service Oyj:n osakkeet omistajilleen. Päätöksen kohteena on yhteensä 1 078 187 kappaletta Viafin Servicen osaketta, joka vastaa noin 29,7 % Viafin Servicen kaikista osakkeista. Ennen osingonjakoa Viafin Oy oli Viafin Servicen suurin osakkeenomistaja n. 29,7 % omistusosuudella. Viafin Servicen osakkeiden lukumäärä ei muutu omistusmuutosten seurauksena. Osingonjaon jälkeen Viafin Oy ei enää omista Viafin Service Oyj:n osakkeita.

 

Lisätietoja antaa:

Marko Sipola, Viafin Oy:n toimitusjohtaja

puh. 050 371 4663

 

Viafin Terästornin avainhenkilöiden omistus vahvistuu sisäisessä järjestelyssä – yhtiö muuttaa nimensä Terästorni Oy:ksi

Viafin Oy on sopinut Viafin Terästorni Oy:n osakkeita koskevasta kaupasta, jossa Terästorni Group Oy on ostanut koko Viafin Terästorni Oy:n osakekannan. Terästorni Group Oy on Viafin Oy:n, Terästornin avainhenkilöiden ja toimivan johdon, sekä pitkään Viafinissa mukana olleiden sijoittajatahojen omistama yhtiö.

Terästornin suurimmat omistajat ovat järjestelyn jälkeen edelleen Viafin Oy lähes 25% osuudellaan, sekä avainhenkilöistä toimitusjohtaja Toni Kilpeläinen ja hallituksen pj. Marko Sipola. Järjestely ei vaikuta mitenkään Viafin Terästorni Oy:n organisaatioon tai toimintaan, vaan kaikki yhtiön toiminnot jatkuvat nykyisellään. Tällä järjestelyllä ei ole myöskään mitään vaikutusta muiden Viafin-yhtiöiden toimintaan tai omistukseen.

Viafin Terästorni Oy:n nimi tullaan viimeistään vuoden 2019 aikana muuttamaan yhtiön alkuperäiseksi nimeksi, Terästorni Oy:ksi. Samalla yhtiö luopuu Viafin-brandin käyttämisestä kaikessa markkinoinnissaan. Nimenmuutoksen toteutumisesta tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja antaa:
Toni Kilpeläinen, Viafin Terästorni Oy:n ja Terästorni Group Oy:n toimitusjohtaja,
puh. 040 581 4127
Marko Sipola, Viafin Terästorni Oy:n ja Terästorni Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja,
puh. 050 371 4663

Viafin Oy on monialakonsernin emoyhtiö, joka omistaa ja kehittää teollisuudessa toimivia korkean teknologian osaamista vaativia liiketoimintoja. Roolimme on olla yritysten liiketoiminnan aktiivinen kehittäjä sekä kasvun mahdollistava omistaja. Omistaja-arvon luominen ja kasvattaminen on Viafin Oy:n toiminnan perusta. Jokaisella Viafin Oy:n omistamalla liiketoimintayhtiöllä on oma strategia, hallitus ja johto. Liiketoimintayhtiömme toimivat muun muassa seuraavilla alueilla: Kunnossapito ja Service (Viafin Service Oyj), Konepajat, Henkilöstöpalvelut.

ÖSTERBERG GROUPISTA WEST WELDING OY:N UUSI PÄÄOMISTAJA

ÖSTERBERG GROUPISTA WEST WELDING OY:N UUSI PÄÄOMISTAJA

Manor Oy on ostanut 42 % West Welding Oy:n osakekannasta 18.1.2019 toteutetulla osakekaupalla. Kaupan jälkeen Manor Oy on West Weldingin suurin osakkeenomistaja 42 % osuudellaan. 31 % osakkeista omistavat West Welding Oy:n johdossa työskentelevät henkilöt ja Viafin Oy jatkaa vähemmistöomistajana 27 % osuudellaan.

Manor Oy on Österberg Groupiin kuuluva konepajayhtiö, joka on erikoistunut mm. putkistojen ja teräsrakenteiden toimituksiin. Österberg Group on pitkään toiminut perheyritys, jonka yhteenlaskettu liikevaihto on n. 30 milj. euroa. Manor Oy:n liikevaihto on noin 7 milj. euroa, ja yhtiössä työskentelee yhteensä noin 25 henkilöä.

”Manor Oy on jo pitkään alihankkijana toimittanut putkistoja ja teräsrakenteita energia-klusterille. West Weldingin raskas konepajaosaaminen tuo lisää synergioita Manor Oy:lle ja näemme myös mahdollisuuksia palvella uusia asiakkaita yhteistyössä West Weldingin kanssa”, sanoo Manor Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jens Österberg. Kaupan jälkeen Jens Österberg on valittu myös West Welding Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi.

West Welding keskittyy edelleen konepaja- ja projektiliiketoimintaansa kohdealueillaan. Yhtiön asiakaskunta muodostuu kone- ja laitevalmistajien lisäksi entistä enemmän suorista prosessi-, energia-, kemian- sekä LNG-sektorin yrityksistä. Yhtiön palveluksessa on noin 25 henkilöä ja sen liikevaihto on noin 5 milj. euroa.

”West Weldingin liiketoiminta on saatu viimeisen vuoden aikana ajettua vakaammaksi. Olemme tyytyväisiä siihen, että yhtiön tuloskyky on parantunut oikeiden strategisten muutosten myötä. Toisen konepajateollisuudessa toimivan omistajatahon myötä yhtiöllä on erittäin hyvät lähtökohdat jatkaa tätä kehitystä edelleen”, sanoo West Weldingin toimitusjohtaja Janne Halonen. Kaupan jälkeen Janne Halonen jatkaa edelleen West Welding Oy:n toimitusjohtajana.

 

Lisätietoja osakekaupasta:

Österberg Group, Jens Österberg, sähköposti: jens.osterberg@petsmoproducts.fi

Viafin Oy, Marko Sipola, sähköposti: marko.sipola@viafin.fi

 

Lisätietoja yhtiöstä:

West Welding Oy, Toimitusjohtaja, Janne Halonen, sähköposti: janne.halonen@viafin.fi

Viafin Servicen yhtiöesittely 30.10.2018

Viafin Service Oyj suunnittelee Nasdaq First North -listautumista. Viafin Service järjestää yhtiöesittelyn 30.10.2018.Tilaisuudessa ovat mukana Viafin Servicen hallituksen puheenjohtaja Marko Sipola, toimitusjohtaja Tuomas Tuomela sekä FIMin analyytikko.

Tilaisuuden ohjelman ja ilmoittautumisen löydät täältä

Sijoittajaryhmä ja toimiva johto ostivat Viafin Oy:n

Viafin Oy:n toimiva johto on 20.8. yhdessä sijoittajien kanssa ostanut koko Viafin Oy:n osakekannan, ja samalla Viafin Group Oy:stä on muodostunut Viafin-konsernin emoyhtiö. Toimiva johto koostuu pitkään Viafin-konsernissa mukana olleista avainhenkilöistä, jotka ovat olleet myös aiemmin merkittäviä omistajia yhtiössä. Vähemmistösijoittajat ovat suomalaisia perheyhtiöitä. Omistusjärjestelyssä Vaaka Partners Oy:n hallinnoimat rahastot luopuvat omistuksestaan Viafin Oy:ssä.

Viafin-konserni on kasvanut viime vuosina merkittävästi, ja tämä yrityskauppa antaa Viafinille erinomaiset mahdollisuudet jatkaa liiketoiminnan kehittämistä pitkäjänteisesti. Pääasiakkaidemme markkinatilanne, osaava henkilöstö sekä asiakkaidemme luottamus vakuuttivat uudet omistajat yhtiön osaamisesta ja potentiaalista. Näemme yhtiön markkinatilanteen positiivisena, ja liiketoiminta-alueemme tarjoavat mahdollisuuden vahvaan orgaaniseen kasvuun. Johdon omistajuus yhdessä menestyvien perheyritysten kanssa on erinomainen yhdistelmä yhtiön jatkokehittämiselle. Järjestelyn avulla Viafin-konserni vahvistaa entisestään asemaansa päämarkkinoillaan Skandinaviassa”, toteaa Viafinin toimitusjohtaja Marko Sipola.

”Viafin on pärjännyt erinomaisesti ja kasvanut tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Olemme tyytyväisiä löydettyämme vahvan kotimaisen omistajatahon yhtiölle”, sanoo Vaaka Partners Oy:n osakas Ilkka Pentikäinen.

Lisätietoja antavat:

Marko Sipola, toimitusjohtaja, Viafin Group Oy, puh. 050 371 4663
Ilkka Pentikäinen, partner, Vaaka Partners Oy, puh. 0400 217 671